Kategoria: Aktualności

KONKURSBHP LOGA JAKPLAKAT 1536x768 1

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy organizuje po dwuletniej przerwie XX jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są uczniowie rzemiosła,…
Więcej

Rekrutacja2022 23
Walbrzych dla biznesu

Wałbrzych dla Biznesu

Wałbrzych dla Biznesu Uwaga Przedsiębiorcy! Gmina Wałbrzych stara się aktywnie uczestniczyć w działaniach wspierających życie gospodarcze w mieście oraz stwarzać korzystne warunki rozwoju  dla lokalnych przedsiębiorców. Dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do skorzystania z portalu internetowego pn. Wałbrzych dla Biznesu.            Jest to przedsięwzięcie, którego celem jest zebranie i zarejestrowanie przedsiębiorców z…
Więcej

grafika konkurs z kodem qr

KONKURS Społecznie Odpowiedzialny Biznes

Konkurs „Społecznie Odpowiedzialny Biznes” (CSR) w Wałbrzychu ! CEL: wyróżnienie firm prowadzących działania z obszaru CSR i zrealizowanych w 2021 roku. Zaangażowanie Gminy Wałbrzych w promocję idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) wynika z potrzeby promowania pozytywnych postaw oraz zachęcania lokalnych przedsiębiorców do działania na rzecz swojego otoczenia. Firma odpowiedzialna społecznie to firma, która: dba o swoich…
Więcej

Oplaty za egzaminy 2022 r.

Opłaty za egzaminy 2022 r.

Opłaty za egzaminy 2022 r plik pdf do pobrania

polskilad

Ważne Informacje Dot. Polskiego Ładu

Szanowni Państwo,           Przed nami rewolucja podatkowa zwana Polskim Ładem, która diametralnie zmieni polski system podatkowy. Rozwiązania wprowadzane od 1 stycznia 2022 r. dotyczyć będą każdego z nas, a w szczególności przedsiębiorców. Dlatego wspólnie z Urzędem Skarbowym w Wałbrzychu przygotowujemy konferencję na ten temat wyłącznie dla naszych członków. Odbędzie się ona w Rzemieślniczej Szkole Branżowej…
Więcej

egzaminy sm 2022

Ważne Informacje Dla Pracodawców I Uczniów W Sprawie Egzaminu Czeladniczego

Od 2022 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty – warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego . W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę. W związku z powyższą zmianą, izba rzemieślnicza zaplanowała egzaminy w terminie…
Więcej