Egzaminy Zawodowe

Poniżej przedstawiamy prezentację dotyczącą egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego, jego przebiegu, a także korzyści
wynikających uzyskania kwalifikacji zawodowych, informacji o Suplemencie Europass, możliwościach podjęcia pracy, a także doskonalenia kwalifikacji pod kątem potrzeb rynku pracy, przykładów możliwości jakie dają poszczególne zawody, wskazuje możliwości jakie daje zdobycie podstawowego fachu uzupełnianego później kolejnymi umiejętnościami, potwierdzonymi w kolejnych kwalifikacjach zawodowych oraz dalszej ścieżki kształcenia na poziomie wyższej uczelni.