Seminarium szkoleniowe: “Komunikacja wielopokoleniowa – kluczem do sukcesu” 22-23 listopada 2022 r.

Seminarium szkoleniowe: “Komunikacja wielopokoleniowa – kluczem do sukcesu” 22-23 listopada 2022 r.

Sympozjum Komunikacja wielopokoleniowa kluczem do sukcesu 2022 13
walbyskie swieto rzemiosla 2022

W dniach 22-23 listopada 2022 r. w Bardzie Śląskim odbyło się seminarium szkoleniowe dla naszych rzemieślników pt. “Komunikacja wielopokoleniowa – kluczem do sukcesu”.

W kameralnym 20 osobowym składzie pracodawcy rozszerzyli wiedzę w sposobie komunikowania i nawiązywania relacji z młodocianymi pracownikami oraz wymienili się doświadczeniami.

Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

 

Dziękujemy naszym Członkom Cechu za udział w seminarium.