WŁADZE CECHU kadencja 2021 – 2025

WŁADZE CECHU

law firm hero top pic tall2

 kadencja 2021 – 2025

ZARZĄD CECHU:

1. Janusz Molenda Starszy Cechu
2. Waldemar El Podstarszy Cechu
3. Jarosław Kawka Sekretarz
4. Teresa Sowa Skarbnik
5. Małgorzata Przybył Członek Zarządu
6. Jerzy Kowal Członek Zarządu

SĄD CECHOWY:

1. Barbara Molenda Przewodnicząca Sądu
2. Ireneusz Łukasiewicz Sekretarz
3. Barbara Kupiec Członek Sądu

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Wiesław Szczepaniak Przewodniczący Komisji
2. Ireneusz Wesołowski Zastępca Przewodniczącego
3. Krzysztof Żukowski Sekretarz
4. Leszek Krawczyk Członek Komisji

BIURO CECHU:

1. Małgorzata Lucińska Dyrektor
2. Irena Karaś
3. Elżbieta Krzemianowska