Młodzi fachowcy są wśród nas

Młodzi fachowcy są wśród nas

Mlodzi Fachowcy 2023 09

Młodzi fachowcy są wśród nas

Za nami kolejna edycja „Święta Rzemiosła” w Wałbrzychu. Tego dnia  szczególnie mocno akcentujemy doniosłość pracy rzemieślniczej – zarówno tej w wymiarze gospodarczym, ale przede wszystkim w obszarze edukacyjnym.

Podczas akademii, która odbyła się 19 października br.,  byliśmy świadkami  ceremonii, zwyczajów związanych z wielowiekowymi tradycjami Cechów Polskich oraz tych bardziej współczesnych, które w swojej ponad 20-letniej działalności wypracowała i pielęgnuje  Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Wałbrzychu. W asyście pocztów sztandarowych Cechu i Szkoły do społeczności  szkolnej  dołączyli uczniowie rozpoczynający naukę w Rzemieślniczej Szkole Branżowej.  Dla nich  rozpoczął się  kolejny, bardzo ważny etap w życiu…nowa szkoła, nowe środowisko, nowi wychowawcy, no i nowe obowiązki związane z podjęciem pierwszej w życiu pracy. To niełatwy  czas,   więc Starszy Cechu Pan Janusz Molenda skierował do nich słowa otuchy i serdeczności oraz życzenia samych sukcesów.  W trakcie uroczystości gratulacje i stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie odebrali uczniowie klas drugich i trzecich szkoły rzemieślniczej. Byliśmy także świadkami aktu pasowania na czeladnika absolwentów nauki zawodu. Najlepsi z nich otrzymali dodatkowo nagrody pieniężne oraz upominki ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Piękny zwyczaj pasowania na czeladnika Szablą Kilińskiego w obecności mistrzów szkolących oraz starszyzny Cechu dokonał Pan Zbigniew Ładziński Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.  Nagrodzono także absolwentów Szkoły, którzy ze świetnym wynikiem zdali swój egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Starszy Cechu przywołał również wspomnienie Święta Edukacji i wyraził wielki, szczery  szacunek dla nauczycieli i wychowawców młodzieży oraz mistrzów szkolących.

Małgorzata Lucińska