Terminy egzaminów czeladniczych dla absolwentów szkół branżowych 2024

Terminy egzaminów czeladniczych dla absolwentów szkół branżowych 2024

egzaminy

TERMINY EGZAMINÓW CZELADNICZYCH
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH

Etap teoretyczny egzaminu:

  • Mechanik Pojazdów Samochodowych08.05.2024 r. (środa)

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze

  • Blacharz samochodowy13.05.2024 r. (poniedziałek)

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

  • Cukiernik20.05.2024 r. (poniedziałek)

Cech  Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy

  • Stolarz 22.05.2024 r. (środa)

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Etap praktyczny egzaminu w w/w zawodach odbędzie się w terminach i miejscach wskazanych indywidualnie dla każdego zdającego, o czym kandydat zostanie poinformowany listownie.

Etap praktyczny i teoretyczny egzaminu w zawodzie

  • Fryzjer – 31.05.2024 r. (piątek) – II tury

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Wałbrzychu