Ważne Informacje Dot. Polskiego Ładu

Ważne Informacje Dot. Polskiego Ładu

polskilad

Szanowni Państwo,

          Przed nami rewolucja podatkowa zwana Polskim Ładem, która diametralnie zmieni polski system podatkowy. Rozwiązania wprowadzane od 1 stycznia 2022 r. dotyczyć będą każdego z nas, a w szczególności przedsiębiorców.

Dlatego wspólnie z Urzędem Skarbowym w Wałbrzychu przygotowujemy konferencję na ten temat wyłącznie dla naszych członków.

Odbędzie się ona w Rzemieślniczej Szkole Branżowej I stopnia w okresie pomiędzy 12 a 18 stycznia 2022 r. w przedziale czasowym ok. 10.00 – 14.00 – po Świętach zostaną doprecyzowane z pracownikami Urzędu Skarbowego szczegóły spotkania.

Na zakończenie spotkania przewidujemy indywidualne konsultacje.

          Proszę o zwrotną odpowiedź do dnia 28 grudnia 2021 r. czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konferencji:

Po ustaleniu ostatecznego terminu konferencji będziemy kontaktować  się wyłącznie z osobami, które zadeklarowały uczestnictwo.

                                                                                              Z poważaniem Małgorzata Lucińska